Filter by job type

Filter by region

Region: Wales
Salary Details: Cyflog oddeutu £ 13,800 y flwyddyn
Closing date: Friday 2 October 2020
Job type: Part time

Rydym yn recriwtio i'n prosiect Camau Cymunedol Strôc - menter 4 blynedd ledled Cymru a ariennir gan Cronfa Gymunedol Y Loteri Genedlaethol. Gyda 18 mis ar ôl o'r prosiect

Region: Wales
Salary Details: Circa £13,800 per annum
Closing date: Friday 2 October 2020
Job type: Part time

We’re looking to recruit to our Stroke Community Steps project - a 4-year Wales-wide initiative funded by The National Lottery Community Fund. With 18 months left of the project.

Share