Community Connector | Wales

Region:
Closing date:
We’re looking for at least ten Community Connectors based in various locations across Wales including the Betsi Cadwaladr, Hywel Dda and Powys areas.

Cysylltwr Cymunedol | Cymru

Region:
Closing date:
Rydym yn chwilio am o leiaf deg o Gysylltwyr Cymunedol dros 18 mlwydd oed, sydd wedi’u lleoli mewn amrywiol leoliadau ledled Cymru, yn cynnwys Betsi Cadwaladr, Hywel Dda a Phowys.