Ref: V222 | Support Group Volunteer- Communication Support | Maldon, Essex

Salary details:
N/A
Closing date:
We’re looking for two Support Group Volunteers, over the age of 18 years old, based at Mid Ulster Stroke Support Group, Maldon, Essex.

Ref: V221 | Communication Service Supporter | Wilmslow

Region:
Salary details:
N/A
Closing date:
We’re looking for three volunteers over the age of 18 years old, based in Dean Row Chapel Hall, Chapel Road, Wilmslow, SK9 2BX.

Online Activities Volunteer

Region:
Salary details:
n/a
Closing date:
We’re looking for Online Activity Volunteer’s over the age of 18 years old, across the U.K.

Community Connector | Wales

Region:
Closing date:
We’re looking for at least ten Community Connectors based in various locations across Wales including the Betsi Cadwaladr, Hywel Dda and Powys areas.

Cysylltwr Cymunedol | Cymru

Region:
Closing date:
Rydym yn chwilio am o leiaf deg o Gysylltwyr Cymunedol dros 18 mlwydd oed, sydd wedi’u lleoli mewn amrywiol leoliadau ledled Cymru, yn cynnwys Betsi Cadwaladr, Hywel Dda a Phowys.

Lived Experience Telephone Support Volunteers | Nationwide

Region:
Closing date:
We are looking for Lived Experience Telephone volunteers to support stroke survivors and carers through our Here For You - Weekly Volunteer Calls service.